In de samenleving

Niet alleen woorden maar ook daden! De Bekesteingemeente is actief bij diverse lokale initiatieven op het gebied van ‘hulpverlening’ in diverse vormen:

  • Voedselbank verzamelt levensmiddelen bij bedrijven om gratis te verstrekken aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven.  Zij werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.
  • Interkerkelijk Diaconaal Beraad
    In het Interkerkelijk Diaconaal Beraad (IDB) werken 11 kerken  samen op diaconaal gebied. Hierdoor zijn die kerken met elkaar in staat om praktisch iets te betekenen voor Ambachters in nood. Zo organiseert het IDB de voedselbank en Hulp in Praktijk (HIP).  Er bestaan ook vergaande plannen om schuldhulpmaatjes te gaan opleiden, om mensen in financiële problemen weer op weg te helpen.