Over ons

Bekesteingemeente

Eind 1977, na ruim twee jaren bijbelstudie aan huis, werd door een groepje christenen besloten om ook op zondagmorgen bijeen te komen met “het breken van het brood” als centrum, naar het voorbeeld van de Vergaderingen van Gelovigen. Wij wilden terug naar wat de bijbel (NBV) aanreikt in 1 Corinthiërs 14:26 e.v.: 'Broeders en zusters, wat betekent dit voor uw samenkomsten? Wanneer u samenkomt draagt iedereen wel iets bij: een lied, een onderwijzing, een openbaring, een uiting in klanktaal of de uitleg daarvan. Laat alles tot opbouw van de gemeente zijn…'.
En 1 Corinthiërs 11: 23 e.v.: '..wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt'.

Er was in ons dorp nog geen plaats of ruimte, waar wekelijks zo het avondmaal werd gevierd. Het was niet ons doel om een nieuwe gemeente te vormen. Organisatie, structuur of naam waren er niet en werden niet gezocht. De naam Bekesteingemeente is na tien jaar gekozen in de periode dat de bijeenkomsten in het Bekestein centrum plaatsvonden en er behoefte ontstond aan adressering. De groep groeide, vooral door broeders en zusters uit de verschillende kerken. Meer en meer werd de behoefte aan een gemeentelijke structuur ervaren. Broedervergaderingen, een groep van oudsten, commissies, we hebben het alles meegemaakt, met vallen en opstaan. In februari 1998 is een structuur, op schrift gesteld in de Gemeentegids, geaccepteerd en ingevoerd. Op dit moment zijn er twee oudsten die de gemeente dienen en ieder lid draagt naar kunnen bij aan het bestaan en functioneren van onze gemeente.